Arrangementer

Laster

Nyheter - romaner og krim

4416683b-f3e7-4219-a636-d986e736d24e
Forfatter: Eikill, Edvard
a022a912-8dee-4ca1-8230-34cdb5d00512
Forfatter: HALBERG, Jonny
2e43a306-5c0c-45a1-a91c-b4302f21e2f2
Forfatter: Botheim, Guri Sørumgård
9a5924e8-4d26-418b-bf9c-2782088a65e2
Forfatter: Strout, Elizabeth
ac77f408-0393-4b3f-9bf8-9e44450816fa
Forfatter: Steinkjer, Cornelius C.
df3a69d1-0c4a-4020-a14f-e7c6c96459a6
Forfatter: Hafredal, Ingrid Melfald
8461c56e-0284-4d54-8a3a-76d04fd15b9b
Forfatter: Strout, Elizabeth
a9407646-3d5c-4252-a25f-793fd75c87d7
Forfatter: Stavrum, Arild
a4b969de-310c-4240-ad00-4d1d3468b9dc
Forfatter: Sele, Erik Meling
bbd1414e-78ce-4ca2-a03a-b99219cd5a87
Forfatter: Halås, Lina-Marie Ulvestad
0dedea50-5a09-4482-81fb-d809c22bcece
Forfatter: Eliassen, Tom Ingar
45b2a45a-a2fe-4297-b250-fca63ecf1b23
Forfatter: Wung-Sung, Jesper
ce21d2eb-2928-4a05-bcde-14d731654602
Forfatter: Hoover, Colleen
ff446d76-ac3d-4a15-b03b-706e686c7bff
a210c578-825a-4984-b58a-d04758733e21
Forfatter: Fogt, Anne
d7317334-7fd4-4888-bf36-b7b4a736eb1f
Forfatter: Wessel-Aas, Katrine
9424f7ec-5031-4ec8-9afe-75bf411e8e55
Forfatter: McAllister, Gillian
c8607ef1-04d0-492e-bf52-468e6d30706d
Forfatter: Penny, Louise
5208a723-3436-4ab1-9c1f-ef80190ba15e
Forfatter: Ræstad, Roar
e0077e3a-a1f5-4b9b-8642-5ca54b18becb
Forfatter: Medberg, Sara

Nyheter - fagbøker

99fe3d71-b693-445d-8be6-cddfded8543f
Bok:Kjære leder : slik får du det beste ut av de fleste:2023 Bok
Forfatter: Midelfart, Gitte Nesset
År 2023
Språk: Norsk Bokmål
Hylle: 158
Medietype: Bok
Utgiver: Kagge forlag
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Kjære leder: Denne boken er til deg! Det finnes ikke én genial strategi som er avgjørende for hvilken betydning du som leder får. Det er de små tingene du gjør hver eneste dag som faktisk betyr noe. Les denne boken for å lære hvordan du kan få det beste ut av de fleste! Thomas og Gitte Nesset Midelfart er blant Norges fremste ledelseseksperter, og jobber nært med norske ledere. I Kjære leder får du en balansert og brukervennlig oversikt over de nyttigste teoriene og teknikkene som kan gi deg motiverte og trygge medarbeidere, enten du er leder for en stor bedrift eller avdelingsleder i offentlig sektor
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
4632531d-96f8-48c8-9675-c0fb051e3204
Bok:Hvorfor har ingen fortalt meg dette før? : mentale verktøy når livet går opp & ned:2023 Bok
Forfatter: Smith, Julie
År 2023
Språk: Norsk Bokmål
Hylle: 158.1
Medietype: Bok
Utgiver: Bonnier norsk forlag
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Med årevis av praksis som psykolog bak seg har Dr. Julie Smith samlet innsikten og hjelpen du trenger for å pleie din mentale helse og håndtere vanlige livsutfordringer. Dr. Smiths ekspertråd og tydelige mestringsteknikker vil hjelpe deg enten du vil håndtere angst, takle kritikk, bygge opp selvtillit, finne motivasjon eller lære å tilgi deg selv. Boka er fullpakket med velprøvde strategier, presentert på en måte som alle kan få utbytte av. Hvorfor har ingen fortalt meg dette før er fylt med hemmeligheter fra en terapeuts verktøysett. Boken tilbyr praktiske løsninger i små, lett fordøyelige oppføringer som gjør det enkelt å raskt finne spesifikk informasjon og veiledning. Dr. Julie Smith er klinisk psykolog. Hun har egen praksis i Hampshire, men har også jobbet over 10 år i det offentlige helsevesenet i England
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
29258386-4ce3-4369-9268-eb03ddc24eea
Bok:Eventyrlige opplevelser i Nord-Norge : magiske opplevelser i Nord-Norge:2023 Bok
Forfatter: Moland, Torild
År 2023
Språk: Norsk Bokmål
Hylle: 914.843
Medietype: Bok
Utgiver: Vigmostad Bjørke
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
2a7d8994-8041-4928-9196-dbf2efd2b99c
Bok:Varslerne : en fortelling om Giske-saken, seksuell trakassering og kulturen som tillater det:2023 Bok
Forfatter: Sveen, Heidi Helene
År 2023
Språk: Norsk Bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Humanist forlag
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet Kulturfond
"Etter lange og vanskelige vurderinger har jeg kommet fram til at det er riktig å gi beskjed om upassende seksuell oppmerksomhet fra Trond Giske. Når jeg nå velger å si ifra, skyldes det dels at #metoo er satt på dagsorden, dels gjentatte uttalelser fra ledende personer i partiet om at det uansett er viktig å varsle, og dels at jeg har hørt at det fortelles en historie om at det er mange år siden Trond Giske sluttet å prøve seg på yngre damer i forbindelse med utøvelse av sine tillitsverv, noe jeg vet at ikke stemmer. Jeg velger derfor å gi disse opplysningene videre, og håper de håndteres med klokskap." Slik starter «Victoria» sitt varsel i Giske-saken. Etter at varselet ble levert, opplevde hun - i likhet med de andre kvinnene som varslet - at hun mistet all kontroll over sin egen fortelling. Varslernes historier ble forvaltet av andre, og andre skulle til slutt felle en dom over dem. I mediene ble sakene diskutert på måter det var umulig for varslerne å kjenne seg igjen i. De ble mistenkeliggjort og motivene for å varsle ble trukket i tvil. Men hva var det egentlig de forsøkte å fortelle oss? I denne boka får varslerne selv komme til orde. Og ved å lytte til dem får vi som samfunn en mulighet til å se oss selv i speilet. For varslersakene handler ikke bare om Arbeiderpartiet, men om kulturelle og strukturelle faktorer som ikke bare muliggjør, men også bidrar til å legitimere maktmisbruk og seksuell trakassering i vårt samfunn
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
8bd339e2-f6e3-4551-81bd-1ecdb09db720
Bok:Skolebiblioteket som læringsarena : leseglede, utforsking, opplevelse:2023:1. utgave Bok
Forfatter: Bergan, Cathrine
År 2023
Språk: Flere språk, Norsk Bokmål, Norsk Nynorsk
Hylle: 027.8
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Cappelen Damm akademisk
Ressurstype: Fysisk
Merknad: heftet Tekst på bokmål og nynorsk
Denne boka handler om hvordan skolebiblioteket kan brukes som læringsarena i skolen og hvor viktig skolebibliotekaren er for dette arbeidet. Målet er å vise hvordan skolebiblioteket bidrar til at skolen kan oppfylle samfunnsoppdraget sitt og til at eleven trives på skolen. Forfatterne gir en innføring i grunnleggende skolebibliotekkunnskap, og kommer i tillegg med nye perspektiver på skolebibliotekets funksjon. De viser at skolebiblioteket har tre viktige funksjoner i skolen: å fremme leselyst og litteraturformidling, å lære elevene informasjonssøk, kritisk lesing og kildekritikk og å utvide skolens psykososiale miljø. Leseren får både teoretisk forståelse og praktiske forslag til hvordan skolebibliotekaren kan utvikle biblioteket. Boka egner seg for studenter innen skolebibliotekkunnskap, bibliotekvitenskap og lærerutdanning. I tillegg er den nyttig for skolebibliotekarer, lærere, skoleutviklere, skoleledere og skoleeiere. Forfatterne underviser i skolebibliotekkunnskap og lærerutdanningsemner eller arbeider som skolebibliotekar i skolen
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
09e4b3bf-76d6-491d-aa27-2b1b82398635
Bok:Richard Sennett : arbeid og den nye kapitalismen:2023 Bok
Forfatter: Henningsen, Erik
År 2023
Språk: Norsk Bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Cappelen Damm akademisk
Ressurstype: Fysisk
Merknad: heftet
Richard Sennett er en av verdens mest kjente sosiologer og har skrevet en lang rekke klassiske bøker knyttet til temaer som urbanisme, offentlighet og arbeid. I Richard Sennett - Arbeid og den nye kapitalismen, drøfter forfatterne Sennetts ideer knyttet til det moderne arbeidslivet. Sentrale begreper fra denne delen av Sennetts forfatterskap, er fleksibilitet, håndverk og «selvets utvikling», og hvordan disse fenomenene kommer til uttrykk innenfor et arbeidsliv preget av endring og krav om kontinuerlig omstilling. I tillegg til å drøfte Sennets forfatterskap, integrerer forfatterne også egen og andres forskning av nyere dato (primært fra Norden) for å illustrere, utbrodere, og kritisere Sennets teorier
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
1a72d87a-4387-4a72-bbce-b8f0099f379e
Bok:Spillet om Syria:2022:1. utgave Bok
Forfatter: Waage, Hilde Henriksen
År 2022
Språk: Norsk Bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Cappelen Damm akademisk
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet Kulturfond
I Spillet om Syria presenterer en av våre fremste Midtøsten-eksperter Syrias moderne historie på en både lettfattelig, innsiktsfull og engasjerende måte, samtidig som hun formidler ny kunnskap om dette krigsherjede landet. Boken legger særlig vekt på stormaktenes rolle vis-à-vis Syria og viser hvordan regionale og nasjonale konfliktlinjer har satt sitt preg på landets utvikling helt fram til våre dager. Syrias skjebne forklares på denne måten både i et historisk og et storpolitisk perspektiv. Siden 2011 har Syria vært åsted for en av de blodigste borgerkrigene i Midtøsten i moderne tid. Rundt en halv million mennesker er drept, fem millioner har flyktet utenlands, og seks millioner syrere er flyktninger i eget land. Byer og tettsteder ligger i ruiner. Det er et enormt behov for gjenoppbygning. Politisk er situasjonen fortsatt kaotisk, selv om Bashar al-Assads regime i skrivende stund ser ut til å ha vunnet krigen. Hvordan kunne det gå så galt i Syria? Og hvorfor er det så viktig å forstå Syrias historie for å forstå den situasjonen landet har havnet i? I Spillet om Syria prøver Waage å svare på nettopp disse spørsmålene. Underveis byr hun på et vell av historisk bakgrunnsinformasjon for både journalister, politiske beslutningstagere, studenter, forelesere og andre som er opptatt av situasjonen i Midtøsten generelt, og utviklingen i Syria spesielt
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
7bab949f-bf11-4c66-8537-0252e50215d1
Bok:Det endelige bildet : en samtale med Bjørn Ransve:2022 Bok
Forfatter: Hagen, Alf van der
År 2022
Språk: Norsk Bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Forlaget Press
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet Kulturfond
Bjørn Ransve (f. 1944) er en av de største kunstnerne i etterkrigstiden i Norge. Ingen annen nålevende norsk kunstner har som Ransve dyrket både det abstrakte og det figurative til mesterskap, og briljert både som tegner, grafiker og maler. I Det endelige bildet snakker Bjørn Ransve for første gang ut om liv, kunst og karriere, i samtale med Alf van der Hagen. Allerede etter debuten i 1968 fremsto Ransve som et eget talent i norsk kunstliv. Anseelsen økte utover 1970- og 80-tallet i takt med nye slående arbeider i forskjellige stilarter. I år 2000 fylte Ransve hele Museet for samtidskunst med en gigantisk retrospektiv utstilling: Det var en av de største utstillingene av én kunstner i hele museets historie. I de drøye to tiårene som har gått siden, har Bjørn Ransve holdt en lavere profil. Men hele tiden har han produsert nye verker, og statusen hans blant samlere og kritikere har fortsatt å øke. I samtale med Alf van der Hagen gir Ransve et enestående innblikk både i eget liv og i det norske kunstfeltets forandringer fra 1960-tallet og frem til i dag. Samtidig reflekterer han over utviklingen av sin egen kunst, fra de første ungdomsarbeidene frem til den sene periodens intense jakt på «det endelige bildet»: Verket som kan forene de mange spenningene i Bjørn Ransves store og mangfoldige kunstnerskap
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
1f04267e-69ed-4e93-9675-bea51f4077cb
Bok:Alle blir fri:2022 Bok
Forfatter: Sibeko, Guro
År 2022
Språk: Norsk Bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Ordatoriet
Ressurstype: Fysisk
Merknad: heftet Kulturfond
Hvordan blir vi kvitt rasisme? Hvordan skaper vi en verden der alle kan være fri? I denne boka undersøker Guro Sibeko en av de mest aktuelle og brennbare problemstillingene i vår tid. Hun presenterer forskning, teori, erfaringene til Norges fremste antirasistiske aktivister og sin egen historie. Med sober prosa og rasende poesi tegner hun et kart til en virkelighet der verken hudtone, etnisitet eller religion påvirker mulighetene våre. Veien hun skisserer er lang, men den er mulig å gå - hvis vi bare gjør det sammen. Blir du med?
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
3751330a-2987-4739-b8de-135df4b3ce18
Bok:Gladere mage, gladere deg : maten og livsstilen som fornyer og reparerer tarmen:2023:1. utgave Bok
Forfatter: Hammer, Gry
År 2023
Språk: Norsk Bokmål
Hylle: 613.2
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Har du en sensitiv mage? Ønsker du gode råd om hva du kan gjøre for å få en velfungerende tarm, og oppskrifter på magevennlig mat? Da er Gladere mage, gladere deg ideell for deg! Gry Hammer har gjennom en årrekke delt kostholdskunnskap gjennom kursvirksomhet og bestselgende bøker. I Gladere mage, gladere deg guider hun deg gjennom fordøyelsessystemet og lærer deg hvordan du får roligere mage gjennom å bedre tarmfloraen. Forfatteren deler et vell av konkrete råd, praktiske bevissthetsøvelser og gode oppskrifter på mat som styrker fordøyelsen og gleder tarmen. Prøv for eksempel ovnsbakt skrei med pesto, keto pad thai eller surdeigsbrød i gryte. Eller hva med yoghurtpudding med jordbær, konfirmerte lakriskuler og eplepai med fermentert nøttelokk? Du får også oppskrifter på drikker som nærer magens gode bakterier, enzymsnop mot fordøyelsesplager og mange potente og deilige shots, drikker, frokoster, lunsjer, middager og desserter. Når du bare vet hva du tåler, kan du unne deg så mye godt, og Gry viser deg veien. La ikke en ustabil mage styre livet ditt - start livsendringen i dag!
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
f2a0d43d-b1b2-4e00-807f-f1aea5373a27
Bok:Egne steder : om skrivende kvinner, lidenskap og et lite hus på den franske landsbygda:2023 Bok
Forfatter: Valla, Kristin
År 2023
Språk: Norsk Bokmål
Hylle: 809
Medietype: Bok
Utgiver: Kagge forlag
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
'Det året jeg fylte førtien kjøpte jeg et hus i landsbyen Roquebrun sørvest i Frankrike. Huset var bare mitt. Jeg kjøpte det til meg selv, for lånte penger.' Slik starter Kristin Vallas fortelling Egne steder. Inspirert av Virginia Woolfs klassiske essay Et eget rom legger Kristin Valla ut på en reise til Frankrike for å skaffe seg et sted å skrive. Med lånte penger og en uforløst roman kjøper hun et gammelt hus i en liten sørfransk landsby. Drømmen om et eget rom er beskrevet av en rekke betydningsfulle forfattere gjennom historien. For mange ble rommene og husene livsprosjekter som gikk hånd i hånd med forfatterskapet. I Egne steder møter vi forfattere som Amalie Skram, Agatha Christie, Suzanne Brøgger og Halldis Moren Vesaas, idet de renoverer, innreder og dikter. Under hvilke forutsetninger blir litteratur til? Hvor langt går forpliktelsene som mor og ektefelle, og hva slags forpliktelser har man ovenfor seg selv som individ og menneske? Egne steder er en fortelling om å skape rom for seg selv, om kreativitet, frihet, kjærlighet og estetikk
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
29c089e2-ec2d-4b55-a0b7-cae5e500615a
Bok:Malaysia and Singapore:2021 Bok
Forfatter: DK Eyewitness
År 2021
Språk: Engelsk
Hylle: 915.9504
Medietype: Bok
Utgiver: Penguin Books Ltd
Ressurstype: Fysisk
Merknad: heftet Engelsk tekst
DK Eyewitness er en serie reiseguider som inneholder høydepunkter og anbefalinger, tips for å bevege seg trygt rundt og detaljerte tidsplaner for å få mest ut av reiseopplevelsen. Boka er gjennomillustrert med fargefotografi og kart
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
6cd45e9f-e069-40c9-8622-8149e63d9149
Bok:De modige : historier om varsling:2023:1. utgave Bok
Forfatter: Leer-Salvesen, Tarjei
År 2023
Språk: Norsk Bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Res publica
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet Kulturfond
Frisører i Cutters-kjeden ble syke på jobb. En ambulansesjåfør på utrykning opplevde et dødsfall mens han var pålagt å delta i et forskningsprosjekt. En kvinne i Forsvaret ble bedt om å lyve for politiet. Alle varslet om sine opplevelser. Hva er varsling i arbeidslivet? Forfatter Tarjei Leer-Salvesen har møtt en rekke varslere. Ved å fortelle deres historier viser han hvordan det norske samfunnet håndterer varsling. Hva står en arbeidstaker overfor når hun oppdager noe som er feil, og vurderer å fortelle om det? Hvem er varslerne, og hvordan går det med dem og karrieren etterpå? Hvis mange frykter for konsekvensene av å si fra når de opplever urett, er det ikke bare et problem for den enkelte arbeidstaker. Da har samfunnet sviktet en av sine mest sentrale verdier. De modige - historier om varsling er en bok om ytringsfrihet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
d2727083-2c7f-4efb-bc3e-df78684d8f57
Bok:Putins hellige krig:2023 Bok
Forfatter: Simonnes, Helge
År 2023
Språk: Norsk Bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Verbum
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Da Russland invaderte Ukraina 24. februar 2022, kalte Vladimir Putin det en krig mot et Vesten i åndelig og kulturelt forfall. Putins hellige krig ble straks applaudert av den mektige patriark Kirill i Den russisk-ortodokse kirke. Drømmen om å bringe Russland tilbake til gammel storhet preger Putins taler, og han spiller stadig på religiøse følelser. Men hvordan kunne en av verdens største kirkesamfunn la seg lede av denne retorikken? Hvordan kan Den russisk-ortodokse kirke velsigne en blodig angrepskrig? I Putins hellige krig belyser Helge Simonnes hvordan Putin har klart å innynde seg hos Den russisk-ortodokse kirke. Det religiøse frieriet minner om taktikken til Donald Trump, Viktor Orban og flere andre politikere på det ytterste høyre verden over. I russisk sammenheng skriver imidlertid samspillet mellom tsar og patriark seg århundrer tilbake i tid. Putin og Kirill har fornyet denne tradisjonen. De opplever å ha et gudegitt oppdrag om å bringe verden tilbake til Gud
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
704c3f5f-17f9-4353-823e-ea003da19cd7
Bok:Tre desperate uker : det norsk-britiske felttoget i Sør-Norge 1940:2023 Bok
Forfatter: Thomassen, Erik
År 2023
Språk: Norsk Bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Vigmostad Bjørke
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet Kulturfond
Den første helhetlige historiske framstilling av den viktigste delen av felttoget i Norge i 1940. Tyskerne inntok alle de viktigste kystbyene i Sør-Norge 9. april. Mobiliseringen av norske styrker måtte stort sett skje i innlandet. Målet var å hindre tyskerne å knytte forbindelsen til Trondheim over land. Håpet var å ta Trøndelag tilbake og gjenerobre Sør-Norge med dette som utgangspunkt. Tilbaketoget fra Oslo og nordover involverte også britiske militære, konge og kronprins, regjering, utenlandske legasjoner, deler av sentraladministrasjonen og vokterne av Norges Banks gullbeholdning. I denne boken får leseren innblikk i hvordan felttoget artet seg, og hvordan det ble opplevd av de som deltok. Felttoget settes også inn i en større sammenheng. Boken henvender seg til en bred leserkrets samtidig som den tilfredsstiller faghistoriske krav. «Drivende godt fortalt, veldokumentert og forankret i ny forskning.» Palle Ydstebø «Erik Thomassen gjør krigens gru levende for leseren ... Vekslingen mellom å følge soldater i nærkamp, og å sette søkelys på den generelle utviklingen av krigens gang, gjør dette til en svært lesverdig bok, litterært sett. I tillegg får den frem sider ved norsk krigshistorie som få har skrevet om tidligere.» [6 av 6 hjerter] Gro Jørstad Nilsen, Bergens Tidende «... en god bok for dem som vil forstå mer om den norske motstanden mot tyskerne - og hvorfor den var dømt til å mislykkes.»Gunnar Kagge, Aftenposten
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
4303755d-ca61-423a-9d3e-a53f51ab2350
Bok:Vårt kjemiske liv : miljøgiftene rundt oss:2023 Bok
Forfatter: Eikeseth, Unni
År 2023
Språk: Norsk Nynorsk
Medietype: Bok
Utgiver: Spartacus
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet Kulturfond
Bekymrar du deg for kjemikalia du får i deg og vil helst leve eit naturleg liv? Eller er du litt lei av maset om miljøgifter? «Vårt kjemiske liv» tar for seg dei kjemiske stoffa vi møter på i kvardagen. Mange av dei har utan tvil forbetra verda, men nokre kan også ha biverknader, som å hope seg opp i miljøet eller klusse med hormonsystemet vårt. Miljøgiftene finst overalt, i maten vi et, i drikkeflaska av plast, i hudkremen og sminka, i leiketøy og mobilar, og til og med i klede. Og dei er mistenkt for å gi auka risiko for ei lang rekke helseproblem, frå infertilitet til kreft. Unni Eikeseth har snakka med forskarar, miljøvernarar og kjemikarar som er opptatt av miljøgifter på ulike måtar. I boka møter du biologen som fann hormonhermande miljøgifter i flaskevatn, miljøvernaren som oppdaga at det blei tilsett fluorstoff i sminke og legen som vil finne ut kvifor jenter kjem tidlegare i puberteten enn før. Boka fortel også historia om kjønnsforvirra purpursniglar, og korleis det førte til eit internasjonalt forbod. Dette er ei bok for alle som har håp om eit samfunn utan miljøgifter
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
68d6d4d5-c0f0-45d9-9832-0000a8f00ad4
Bok:Hvorfor gikk jeg ikke? : om kjærlighet og psykisk vold:2023 Bok
Forfatter: Sarromaa, Sanna
År 2023
Språk: Norsk Bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Res publica
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet Kulturfond
Vold er ikke bare fysisk, vold kan også være psykisk. Dette fikk Sanna Sarromaa erfare - da hennes kjæreste viste seg å være en manipulator. Sarromaa skriver med utgangspunkt i egne opplevelser om hva som skjedde da kjærligheten ble et traume. Hennes selvbilde og selvtillit ble gradvis brutt ned og partneren fikk henne til å tro at hun ikke kunne leve uten ham. Han mishandlet henne emosjonelt og verbalt og snakket nedsettende om seksualiteten hennes. Sarromaa forklarer i boken begreper som gaslighting, voldsspiral og traumebånd og formidler kunnskap fra folk som jobber innen feltet. Vold er et stort samfunnsproblem, og vi trenger mer kunnskap om temaet. For den vanligste reaksjonen når noen forteller at de har vært utsatt for partnervold er: Hvorfor gikk du ikke? Slik tenkte Sanna Sarromaa også, helt til hun selv ble den som ikke greide å bryte ut av et destruktivt forhold
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
82164af5-6c72-4ab1-977b-8884ce64b03b
Bok:Til dyrene : sannheten om norsk dyrevelferd:2023 Bok
Forfatter: Haugen, Norun
År 2023
Språk: Norsk Bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Kagge
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet Kulturfond
I en femårsperiode gikk Norun Haugen undercover for å dokumentere hvordan dyrene behandles i den norske kjøttindustrien. Erfaringene fra slakterier, gårder, rugeri og dyretransport var den samme - norske dyr lider i stor skala og det er stadig mange og alvorlige brudd på dyrevelferdsloven. Dyrenes vern kommer gjerne sist i rekken i jakten på marginer og profitt. I Til dyrene blir leseren invitert med inn i gangene på slakterier, i binger på gårdene, i avhørsrom hos Økokrim og i korridorene på Stortinget. Boka gir et unikt innblikk i hvordan landbruksdyrene våre behandles og hvorfor det er så vanskelig å få til politiske endringer. Norun Haugen skriver åpenhjertig om hva det har kostet henne å gå undercover og hva slags motstand hun møter i sitt arbeid for dyrene. Hun viser samtidig at det finnes løsninger som fremmer dyrevelferd, både til vårt eget og dyrenes beste
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
480b4d11-c295-4263-b7df-78580f1acc75
Bok:Nansenhjelpens modige kvinner : med nestekjærlighet som våpen i kampen for jødiske flyktninger:2023 Bok
Forfatter: Vesaas, Hilde
År 2023
Språk: Norsk Bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Kagge
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet Kulturfond
I denne boka forteller Hilde Vesaas den sterke og ukjente historien om Nansenhjelpens operasjoner for å redde jødiske flyktninger, spesielt barn, under annen verdenskrig. I land etter land i Europa opplevde jødene at alle dører ble stengt. Forfølgelsen ble mer og mer brutal utover 30-tallet. Heller ikke i Norge var jødene velkomne, man fryktet å få «et jødeproblem». Likevel var det noen få som satte livet på spill for å hjelpe. Dette er den medrivende historien om kvinnene i Nansenhjelpen, som utførte noen av de farligste oppdragene. Hilde Vesaas forteller om de glemte heltinnene, og om flyktningene som de hjalp. Frem fra sidene trer levende mennesker, som blir stilt overfor umulige valg, valg på liv og død. Aldri slapp de målet av syne: Å redde et annet menneske er det viktigste i verden. Dette temaet har sjelden vært viktigere og mer aktuelt enn nå.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
c6827f07-970e-424b-a703-aa2e3b6f99e1
Bok:Med hund på tur : tips - trening - inspirasjon:2023:1. utgave Bok
Forfatter: Fjerdingstad, Stine Mette
År 2023
Språk: Norsk Bokmål
Hylle: 636.7
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
I Med hund på tur gir Stine og Jarlen gode råd og smarte tips til hundeeiere som vil ha med hunden sin på tur, og inspirasjon til morsomme aktiviteter å gjøre sammen. Boka tar for seg alt som er viktig å tenke på når det gjelder trivsel, sikkerhet og helse når hunden skal være med på både langtur og kortere turer. Lengre turer kan knytte hund og eiere tettere sammen og gi minner for livet. Her får du vite til hva du og hunden bør øve på, hvilket utstyr som faktisk er nødvendig og hvordan hunden bør trenes opp i forkant for å tåle fysiske påkjenninger. Stine og Jarlen hjelper deg som har en hund med høydeskrekk, de viser smarte løsninger for slitne og kalde hunder, og har mange gode råd når hunden ikke vil sitte i bil. Boka er illustrert med Stine og Jarlens fantastiske bilder som får det til å sitre i kroppen og rykke i turfoten. Stine og Jarlen er fotografer og ivrige friluftsfolk, og inspirerer andre til å oppleve turglede gjennom instagram, blogg og andre medier. Stine er utdannet dyrepleier. De bor i Lofoten med sine skjønne hunder og den veldig sjarmerende og turglade baby G.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering

Nyheter - barn og ungdom

fec8a2dc-1d15-4a12-8e1c-90ba2cfc3c90
Bok:Benny går planken:2023:1. utgave Bok
Forfatter: Fure, Tom-Erik
År 2023
Språk: Norsk Bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 9-13 år innbundet Kulturfond
Det er sommeren før ungdomsskolen, og Benny har blitt tenåring. Hormoner løper løpsk og før han vet ordet av det, tar sommerferien brått en uventet vending da foreldrene hans overrasker ham med en ferietur til Vulkanaria, et lite øyparadis like utenfor Gran Canaria. Og denne gangen skal så å si alle han kjenner være med! Etter et mislykket forsøk på å nok en gang stoppe foreldrenes ferieplaner - av egne, hormonelle grunner - ankommer Benny Vulkanaria. Der oppdager han til sin store skrekk at reiselederen deres er ingen ringere enn hans gamle nemesis: Herr I. Diót! Benny gjør alt han kan for ikke å treffe på herr I. Diót, men da Magda-Rose blir kidnappet, går ting raskt i utforbakke. Med hans sedvanlige uflaks og naturkrefter ute av kontroll, ender Benny og vennene hans opp i et heseblesende kappløp mot tiden for å redde Magda-Rose og komme seg av øyen. Kun én ting er garantert: De kommer alle til å trenge ferie etter denne ferien! Bli med Benny og gjengen på et siste eventyr når Benny Bark-serien avsluttes på episk og pinlig vis idet Benny snubler inn i tenårene i Benny går planken! Fortelling for mellomtrinnet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
9341c797-9c85-4e7b-a0b6-7e68f250aef4
Bok:Verdens verste dyr:2023 Bok
Forfatter: Walliams, David
År 2023
Språk: Norsk Bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Aschehoug
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 9-13 år innbundet
De fleste kjæledyr er søte og kosete. De gjør deg glad. Du kan holde dem. Du kan klappe dem. Men det finnes også kjæledyr som forårsaker ødeleggelse, uro og fortvilelse. Det er disse kjæledyrene denne boka handler om. Superskurk-dyr og glupsk på å spise deg-dyr: I Verdens verste dyr kan du lese om de mest forferdelig skremmende kjæledyrene som finnes i hele verden. Hvis du tør! Humor for mellomtrinnet
Inneholder 10 fortellinger
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
a592adad-f8c8-45fb-b024-bcda58f62b61
Bok:Skogen:2023 Bok
Forfatter: Nordahl, Victor
År 2023
Språk: Norsk Bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Egmont Kids Media Nordic
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 9-13 år innbundet
Revene Lukas og Ty har rømt fra revefarmen, men livet i det fri byr på helt egne utfordringer. For Lukas - som har levd livet sitt i fangenskap - er kritisk til at rever skal spise andre dyr, han tror han kan svømme, og aner ikke at noen andre dyr vil spise ham. En viktig bokserie om annerledeshet, psykisk sykdom og om å finne ut hvem man er. Alt fortalt fra revers perspektiv, og med humor og kjærlighet. Tegneserie for små- og mellomtrinnet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
364f2318-603b-4f75-92bd-95950769ca18
Bok:Familien Springebrigtsen lager sirkus:2023 Bok
Forfatter: Ingebrigtsen, Liva B.
År 2023
Språk: Norsk Bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: VG forlag
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Passer for 6-9 år innbundet
I et hjem, ikke særlig utenom det vanlige, i en gate ikke særlig utenom det vanlige - bor en uvanlig vanlig familie. En mamma, en pappa og noen barn. Det er aldri noe utenom det vanlige som skjer her. Men det var før bestefar Truls flyttet inn. Boken er illustrert av forfatteren
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
1cd1cf62-e71f-43b2-b9fa-ee446cc81a72
Bok:Bare rumper på stranda:2023:1. utgave Bok
Forfatter: Leone, Annika
År 2023
Språk: Norsk Bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 3-6 år God, leselig skrift Passer for 3-6 år innbundet
Mira, mamma og pappa er i Italia på ferie! Mira gleder seg til å bade i havet og teste den nye dykkermasken. Pappa vil ikke bade i bassenget der alle de andre turistene er, i stedet vil han gå til en lokal strand han har fått anbefalt. Men denne stranden er ikke som strendene hjemme - det er en strand med veldig mange bare rumper. Oppfølgeren til Bare rumper er minst like full av kropper i alle former og fasonger som den første boka. Kanskje enda flere. I likhet med Bare rumper, viser Bare rumper på stranda nakne, vanlige kropper. Med de gøyale og detaljrike illustrasjonene ligger alt til rette for en morsom lesestund med den nysgjerrige leseren. Her får du se alle slags kropper og personligheter - en fin påminner om at alle kropper er vakre akkurat som de er! Bildebok for førskolebarn
En hyllest til kroppen - perfekt for den nysgjerrige leseren! Mira, mamma og pappa er i Italia på ferie! Mira gleder seg til å bade i havet og teste den nye dykkermasken. Pappa vil ikke bade i bassenget der alle de andre turistene er, i stedet vil han gå til en lokal strand han har fått anbefalt. Men denne stranden er ikke som strendene hjemme - det er en strand med veldig mange bare rumper. Oppfølgeren til Bare rumper er minst like full av kropper i alle former og fasonger som den første boka. Kanskje enda flere. I likhet med Bare rumper, viser Bare rumper på stranda nakne, vanlige kropper. Med de gøyale og detaljrike illustrasjonene ligger alt til rette for en morsom lesestund med den nysgjerrige leseren. Her får du se alle slags kropper og personligheter - en fin påminner om at alle kropper er vakre akkurat som de er! Boka er skrevet av journalisten og kroppspositivisten Annika Leone og illustrert av Bettina Johansson
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
abdba345-7174-4c12-beae-924af335a973
Bok:Verdens største og aller første bok om asfalt og betong:2023 Bok
Forfatter: Savolainen, Salla
År 2023
Språk: Norsk Bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Bonnier norsk forlag
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Passer for 3-6 og 6-9 år innbundet Originaltitler: Asfalttia!. Betonia! Kulturfond
Verdens største og aller første bok om ASFALT og BETONG Egen byggeplass på sengekanten! Store maskiner og all slags folk i arbeid. Stor, deilig bok å forsvinne inn i. Vi har alle sett det: Barn (i alle aldre) står helt stille og ser på en byggeplass. Ikke til å rikke. Nå kan du få byggeplassen hjem! Asfalt og betong er den ultimate barneboken om folk og maskiner i arbeid. Tegningene er fulle av detaljer. Ikke bare er gøyale; de er en ekte byggeplass. Illustrasjonene er så livaktige at de bråker! Her er det bare å fortape seg i detaljene. Store maskiner, plenty industri og myldrete arbeidsplasser. Tekstene beskriver legging av asfalt og støpning av betong nøyaktig, men ikke uten sjarm og lun humor. Bli med arbeideren Tysland og hans trofaste hund Terje når de legger asfalt og støper betong. Her er det et inkluderende arbeidsmiljø; kvinnene er godt representert, hudfarger er forskjellige og det er herlig bygge-kaos. Salla Savolainen (f.1962) er en finsk illustratør og forfatter
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
2c31a461-8bd3-4ad7-9f33-daa889a37084
Bok:Lille muldvarps ønske:2023 Bok
Forfatter: Kim, Sang-Keun
År 2023
Språk: Norsk Bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Fortellerforlaget
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 3-9 år God, leselig skrift innbundet
Lille muldvarp er ny i nabolaget og kjenner ingen. Han ruller en snømann som blir hans venn. Det er vanskelig å få ham med seg hjem på bussen, men til slutt klarer de det. Lille muldvarp er så sliten at han sovner på bussen, og da han våker er vennen borte. Stor sorg over vennen. Etter en søvnløs natt skjer det et mirakel. Vennen står utenfor og venter på ham. Stillhet, ømhet og håp er essensen i denne boka. Bildebok for førskolebarn/småskoletrinnet
Lille muldvarp er ny i nabolaget og kjenner ingen. Han ruller en snømann som blir hans venn. Det er vanskelig å få ham med seg hjem på bussen, men til slutt klarer de det. Lille muldvarp er så sliten at han sovner på bussen, og da han våkner er vennen borte. Stor sorg over vennen. Etter en søvnløs natt skjer det et mirakel. Vennen står utenfor og venter på ham. Stillhet, ømhet og håp er essensen i denne boka. Bildebok for førskolebarn/småskoletrinnet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
17f39513-a4dc-454b-9e0c-07206b50d06b
Bok:Peppas tellebrikker:2023 Bok
År 2023
Språk: Norsk Bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Gyldendal
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Passer for 3-6 år kartonert Basert på TV-serien "Peppa gris" skapt av Neville Astley og Mark Baker På omslaget: Matte
Det er enda mer moro å telle med Peppa! Ta bussen med Peppa og vennene hennes mens du øver deg på å telle. Bli kjent med tallene og øv deg på å telle til 5 med tellebrikkene. Skyv en brikke oppover for hvert barn som stiger på bussen og tell hvor mange venner som er om bord. Ser du andre ting på sidene som du kan telle? I Lær med Peppa-bøkene hjelper Peppa de yngste leserne gjennom de første læreprosessene
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
5d0716da-f949-4658-9692-5de969c73867
Bok:Fantus og dyrene på gården:2022 Bok
Forfatter: Næsheim, Knut
År 2022
Språk: Norsk Bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Vigmostad Bjørke
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Passer for 0-3 år kartonert "NRK super" - Omslaget
De aller minstes favoritt! Fantus er en gledesspreder som er søt og elskelig. Fantus er rundt ett år og kan si en del ord, men har mest babyspråk. Fantus skaper liv og røre i familien med sin utforskning av verden! Det er mye å oppleve på en bondegård. I denne fjerde boken om Fantus møter vi både gris, ku, sau og hest - og blir kjent med lydene de lager. Herlig illustrert med en blanding av foto og tegninger
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering

Facebook

Språkvelger