Gå til første side   Gå til forrige side   1 2 3 4 Gå til neste side   Gå til siste side  
de27a708-c7ed-4de5-8403-93c29d3e308d
Systematikk og innlevelse : en innføring i kvalitative metoder
Systematikk og innlevelse : en innføring i kvalitative metoder
Forfatter: Thagaard, Tove
Utgivelsesår: 2018
Medietype: Bok
Kategori: Faglitteratur
Utgiver: Fagbokforl
ISBN: 9788245023985
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
Beskrivelse:
Systematikk og innlevelse gir en samlet innføring i den kvalitative forskningsprosessen. Tove Thagaard tar for seg alle fasene i arbeidet, fra utforming av problemstilling og innsamling av materiale, til analyse av data og teoretisk refleksjon. Boken bygger på Thagaards undervisning i kvalitative metoder gjennom mange år, og den er velegnet for studenter i metode på høgskole- og universitetsnivå. Hovedformålet med boken er å gi en forståelse av den kvalitative metodens egenart og vitenskapsteoretiske grunnlag. Forfatteren behandler også de etiske dilemmaene som den kvalitative forskeren står overfor i løpet av forskningsprosessen. I boken står et interaksjonistisk perspektiv sentralt: Hvordan har forskerens deltakelse i forskningsprosessen betydning for utvikling av data? Thagaard fremhever mangfoldet i kvalitative tilnærminger og beskriver hvordan vi utvikler og analyserer data fra observasjon og intervju, og hvordan vi analyserer verbale og audiovisuelle uttrykksformer. Hun vektlegger også hvilke utfordringer man som forsker kan møte i løpet av feltarbeidet, og hvilke strategier man kan benytte seg av for å imøtegå dette. I denne femte utgaven har nye medier og bruk av internett fått større plass. I tillegg har forfatteren videreutviklet presentasjonen av ulike fremgangsmåter for å analysere kvalitative data, og hvordan en best vurderer hvilke tilnærminger som passer til hvilket prosjekt. Eksemplene er hentet fra norske og internasjonale studier, og boken er gjennomgående oppdatert på ny litteratur på feltet

Tilgjengelighet

Loading...

Bøker av samme forfatter

Lignende emne/genre

659e04d4-94d5-4c39-8667-68718a4f54c7
Forfatter: Kvale, Steinar
8b7dfce3-53db-4848-bb7c-5b7a73bb059e
1a6be73c-0e42-4f74-aef4-4b703cb2c78f
Forfatter: Stueland, Espen
9bfb22ed-6d87-4fac-bb10-78e1c050cbba
c0add241-5aac-49b8-a165-b644e18e75f6
Forfatter: With, Marianne Leine

Søk

Språkvelger