d8fa7df0-87b6-452d-9823-f6138a2208da
Hei! A1 : tekstbok
Hei! A1 : tekstbok
Forfatter: Ringheim, Jon Olav
Utgivelsesår: 2015
Medietype: Bok
Utgiver: Cappelen Damm
ISBN: 978-82-02-44727-4 9788202447274
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
Beskrivelse:
Læreverket Hei! A1 er utviklet av lærere med solid erfaring og kunnskap om voksne som skal lære norsk. Hei! A1 legger godt til rette for enkel differensiering i sammensatte grupper. Hei! A1 er utviklet for voksne innvandrere på spor 1 og 2, og dekker målene i læreplanen på nivå A1. Læreverket legger opp til mye muntlig aktivitet og samarbeid på tvers av spor. Hei! A1 har to arbeidsbøker, en spor 1-arbeidsbok og en spor 2-arbeidsbok. Læreverket passer godt på læresteder der deltakere med ulik skolebakgrunn og skriftkyndighet får opplæring i samme gruppe. Muntlig aktivitet og samarbeid Læreverket åpner for mye muntlig aktivitet og samarbeid mellom deltakere. Deltakerne kan snakke om nære og kjente ting, med utgangspunkt i det samme universet. Hei! A1 legger til rette for at deltakere raskt skal tilegne seg norsk tilsvarende nivå A1. Boka legger opp til mye muntlig aktivitet og samarbeid mellom deltakere. Tekstene ligger nær talespråket og er skrevet i sjangrer som deltakerne møter i hverdagen. Arbeidsbøker for spor 1 og spor 2 til samme tekstbok De to arbeidsbøkene er tilpasset hvert sitt spor: spor 1 og spor 2. Bøkene har samme struktur og oppbygning slik at elevene kan jobbe med det samme temaet, på ulike nivåer. Arbeidsbøkene er nært knyttet til tekstboka og følger leksjonene kronologisk. En bok for hvert spor gjør det enklere for læreren å differensiere i gruppen. Elevnettsted Hei! A1 har et elevnettsted der tekstboka med tekst, lyd og bilder finnes, i tillegg til varierte interaktive oppgaver, lytteøvelser, lytteoppgaver, ordlister mm. Lærernettsted Lærernettstedet inneholder en fyldig veiledning for praktisk bruk av læreverket. Tavleboka gjør det lett å få alle samtalebildene på tavla. Her får læreren tilgang til lytteøvelser mm. Uttale og lytteøvelser Elev- og lærerlyd er tilgjengelig på CD-er. Elevlyden inneholder innleste tekster fra tekstboka. Dette er ment som hjelp med uttalen, men lyden kan også brukes til lytting og diktater. Læreverket kan brukes av deltakere som ikke kan lese eller skrive I følge statistikkbanken til VOX er cirka 20 % av deltakerne som får undervisning i norsk og samfunnsfag spor 1-deltakere. De er lite skriftkyndige og mange kan ikke lese og skrive i det hele tatt. Vi har valgt å ta høyde for at lesing og skriving er lite effektive redskap for svært mange deltakere når de skal lære seg norsk. Vårt læreverk skiller seg fra andre ved at det ikke bare er enkeltord og enkeltstående setninger, men mange sammenhengende tekster og mange eksempler på aktiv bruk av norsk i ulike situasjoner. Likevel er alle tekstene skrevet med tanke på at boka også skal fungere som lydbok. Det vil si at deltakerne kan se på bildene i boka, høre teksten og få et fullgodt utbytte av boka

Tilgjengelighet

Loading...

Bøker av samme forfatter

Lignende emne/genre

c104f642-427e-44f6-8af6-e482e3f605d4
Forfatter: Selvik, Vibece Moi
46f37c20-005a-4a29-bd6b-1176640036ee
Forfatter: Hanssen, Ellen
3c4644a2-0214-42b6-953a-c2b1e85db107
Forfatter: Ellingsen, Elisabeth

Søk

Språkvelger