b05534ac-95bf-4198-8962-44a3884ae7a9
Kjødets bekjennelser
Kjødets bekjennelser
Forfatter: Foucault, Michel
Utgivelsesår: 2020
Medietype: Bok
Kategori: Faglitteratur
Utgiver: Pax forlag A/S
ISBN: 9788253041490
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
Beskrivelse:
Bind 4 av Seksualitetens historie dreier seg om hvordan det dannet seg en ny erfaring innenfor kristenheten fra Klemens av Aleksandria (150-216) til Johannes Kassian (360-433) og Augustin (354-430). Foucaults tese er at disse kristne forfatterne videreførte og overtok sentrale temaer innenfor den greske tenkningen. Dette innebar at all kjønnslig omgang burde foregå mellom mann og kvinne, i ekteskapet. Den kjønnslige omgangen skulle helst ikke nytes, men praktiseres med det formål å få barn, og med respekt og hengivelse mellom ektefellene. Klemens av Aleksandria, Johannes Kassian og Augustin smidde imidlertid disse temaene om, satte dem inn i en kristen ramme og åpnet dermed opp for nye måter å forholde seg til seg selv på. For å illustrere framveksten av denne nye erfaringen, griper Foucault fatt i bestemte praksiser fra og med midten av det 2. århundre i tre sentrale sammenhenger, nemlig i dåpsforberedelsene, i botsøvelsen etter å ha begått en grov synd og i klosterlivet. Men Foucault tar også for seg hvordan en rekke kristne tekster mot slutten av 300-tallet reflekterte over ekteskapslivet. Selv om Foucault ikke helt fikk fullført dette siste bindet av Seksualitetens historie, er likevel teksten så gjennomarbeidet at den gir et godt bilde av Foucaults oppfatning av kjønnsforståelsen i den epoken som lå mellom den den greske og romerske tenkningen (som han behandlet i Bind 2 og 3) og den moderne vitenskapen om seksualitet (som han skrev om i Bind 1). Espen Schaanning har oversatt boken og skrevet et lengre etterord. Han er professor i Idéhistorie ved Universitetet i Oslo, har fransk doktorgrad i filosofi, og en norsk doktorgrad i idéhistorie om Michel Foucault som vitenshistoriker

Tilgjengelighet

Loading...

Bøker av samme forfatter

Lignende emne/genre

2825e857-68da-40d8-8f1d-567fac6468e5
4895d1ff-a04d-4ddc-9ef1-37fe7a38fb90
fe5ea533-86ee-4515-9358-6cab9d7e81dc
Forfatter: Eriksen, Trond Berg
1be64f03-7052-47db-960e-4b3cd3c55f95
b36b6b48-c283-49ab-b6b6-ad20253c8f1b
7218475b-b568-47b1-b7cb-43a2049cc19e
0144a7ff-2021-4d1d-a947-e90dabe6d457
Forfatter: Dahlberg, Gunhild
a7911661-2a44-4096-b3bd-1cc5707d3358
95895f06-7877-4854-a9bf-e75e715b977a
Forfatter: Purvis, Kenneth
ec26dd2f-07d9-454e-b8d6-db5b20aa9452
Forfatter: Valeur, Christian Støre
967dfd5a-d9a5-4891-843a-102e2d911d59
Forfatter: Amadou, Christine
a3ff7bda-11ec-4aa2-8f48-d1ef051d7429
Forfatter: Knutsen, Torbjørn L.
89e82882-4af0-4a9d-876c-14610b7b12aa
Forfatter: Aarø, Selma Lønning
25e7b398-a525-494f-b1d3-938eb49fee1a
Forfatter: Vatsyayana
7e98934d-3d73-4ff6-8945-036ff5a676da
Forfatter: Lie, Anders Danielsen
a0cd1f4e-cfdc-4c24-9f2d-a5796f6c402b
Forfatter: Youmans, Mariann
17cfc13a-2fe5-4e04-90f0-1147a9fdcc20
Forfatter: Buene, Eivind
4051f326-d93e-42d3-a319-87345d012f96
Forfatter: Simonsen, Stian Barsnes

Søk

Språkvelger