a9ba711a-5b38-487f-83c8-023a16aa4376
Litteraturformidling i lokale bibliotek : møte mellom teori og praksis
Litteraturformidling i lokale bibliotek : møte mellom teori og praksis
Forfatter: Skjerdingstad, Kjell Ivar
Utgivelsesår: 2020
Medietype: Bok
Kategori: Faglitteratur
Utgiver: Cappelen Damm akademisk
ISBN: 978-82-02-61586-4 9788202615864
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
Beskrivelse:
Denne boka handlar om litteraturformidling ansikt til ansikt - direkte møte mellom formidlarane og dei det blir formidla til. Forfattarane skildrar ei rekke formidlingspraksisar der små bibliotek i Sogn og Fjordane samarbeider med barnehagar og skoler på ulike vis. Felles for desse formidlingspraksisane er at dei set barn og unge sine interesser, lyster og kunnskapar i sentrum, og at dei er utvikla ut frå konkrete behov i dei ulike lokalmiljøa. Forfattarane bruker teoretiske innsikter om litteratur og om vårt forhold til språket og verda til å sette ord på kva formidlinga tyder for dei involverte. Dei synleggjer òg kor stor tyding økonomiske rammevilkår og politiske føresetnader har for å kunne drive litteraturformidling av høg kvalitet. Boka gir ny kunnskap til forskinga innan bibliotek-, litteratur- og kommunikasjonsfag, og er særleg aktuell for studentar, bibliotekarar, lærarar og andre litteraturformidlarar. Forfattarane viser korleis ein kan tenkje systematisk og vitskapleg om eigen praksis, og bidreg slik til å styrke fagleg og profesjonell dømmekraft

Tilgjengelighet

Loading...

Bøker av samme forfatter

Lignende emne/genre

Søk

Språkvelger