1f495fff-981b-4621-995d-c50e13badb70
En kort introduksjon til Norge i høymiddelalderen
En kort introduksjon til Norge i høymiddelalderen
Forfatter: Orning, Hans Jacob
Utgivelsesår: 2020
Medietype: Bok
Kategori: Faglitteratur
Utgiver: Cappelen Damm akademisk
ISBN: 9788202661335
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
Beskrivelse:
Høymiddelalderen i Norge ble innledet rundt 1050. Da var det det slutt på vikingtoktene, og stormennene vendte seg i økende grad mot landets egne ressurser for å befeste sin makt. Perioden ble avsluttet da pestepidemien kom til landet i 1349. Høymiddelalderen er preget av vekst og framgang på mange områder. En sterkere kongemakt vokste fram, og vi finner røttene til vår moderne stat i denne epoken. Likevel spilte kongemakten en begrenset rolle i menneskenes liv. Langt viktigere var kirken, som grep inn i folks liv i alt fra døgnrytme og samliv til spørsmål om frelse og fortapelse. Viktigst var imidlertid det lokale universet. De aller fleste var bønder, og levde av det de selv produserte. Deres daglige liv foregikk på gården og i bygda. Dette var et samfunn uten offentlig sikkerhetsnett, der folk måtte søke vern og støtte hos venner, slektninger og høvdinger. I denne boka tar forfatteren utgangspunkt i de tre fellesskapene middelaldermenneskene tilhørte: det lokale, som kretset rundt gården og bygda; det universelle trosfellesskapet innenfor rammene av den katolske kirken; og riksfellesskapet, ledet av kongen og hans ombudsmenn

Tilgjengelighet

Loading...

Bøker av samme forfatter

f2513fea-3e1e-48c7-8e00-8f76c8a65db4

Lignende emne/genre

c9f29fe7-97d6-4b76-88c0-dea23e5c223e
Forfatter: Winger, Cecilie
f976d63c-efd4-4d58-adb6-9ae7443ed373
08b66f2d-ab3e-40bc-846b-a809d2a18d57
Forfatter: Almås, Gry Blekastad
a480a79a-4614-4e4a-ae36-eb5154ef1152
16e58670-fe1a-4e3f-b49f-80dffeb7b823
Forfatter: Rem, Tore
981b493c-db28-4d88-9653-96692fc3a9f9
Forfatter: Lund, Fredrik Larsen
9341a6ee-f426-4690-923d-ee0317cf502d
41934aff-45c6-4247-883c-8cec8052c203
3b0c41f0-4c33-43f8-a8a6-30f283c4fa66
Forfatter: Stanghelle, Harald
e80b6735-b643-47f3-bfd3-dd10c60f35cb
Forfatter: Arvola, Jakob
9bae44d1-7929-4131-83bf-d8f15e244c8f
Forfatter: Brekke, Øystein Hellesøe
7963bf28-856a-4aaf-830d-2dad27f1b783
1a28f59e-a170-4dfe-92c8-db6abc074e4c
8fba61af-b6fc-43f4-85cc-61a662224560
accc6e1f-13c2-4807-935f-f3963979b55c
72ec71c3-c61b-47d7-a288-a2d352e10156
2a15af4d-b41b-4311-974f-61270710b20d
0f356571-4d46-4033-afc5-32320f290e8b
Forfatter: Muri, Beate
5cad3d53-02a0-4496-86be-713139627803
Forfatter: Ewo, Jon

Søk

Språkvelger