15284789-39c3-4f8e-b0f9-814edd792eb9
Hvor ble det av alt sammen? : plyndringen av jødene i Norge
Hvor ble det av alt sammen? : plyndringen av jødene i Norge
Forfatter: Reisel, Berit
Utgivelsesår: 2021
Medietype: Bok
Kategori: Faglitteratur
Utgiver: Forlaget Press
ISBN: 9788232803712
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
Beskrivelse:
Fra innsiden av det norste holocaust-oppgjøret. Holocaust var også en historie om eiendeler, eiendom, økonomi. Samtidig med arrestasjonene av mannlige jøder i oktober 1942, beslagla politimenn landet rundt verdisaker i jødiske hjem: smykker, klokker, sølvtøy og kontanter. Hus og leiligheter, fabrikker og forretninger ble overdratt til fordel for staten. Etter deportasjonen ble eiendeler og innbo solgt på auksjon til naboer og andre interesserte. Da de overlevende jødene vendte hjem i 1945, var lite igjen av alt de hadde eid. For mange av de overlevende ble kampen mot byråkrati, trenering og mistenkeliggjøring i erstatningsprosessen en ny traumatisk erfaring. I 1996 nedsatte staten et utvalg for å se på spørsmålet på ny. Da Skarpnesutvalgets innstilling forelå året etter, var flertallets konklusjon klar: Alle nordmenn hadde måttet lide tap under krigen, erstatningsprosessen hadde vært «god og grundig». Blant flertallet var flere prominente historikere og jurister. Berit Reisel og Bjarte Bruland så annerledes på det: Plyndringen av de norske jødene måtte ses i sammenheng med nazistenes forsøk på å utrydde den jødiske befolkningen i Norge. Hva som faktisk hadde skjedd med de norske jødene og deres eiendeler måtte kartlegges på ny. Mindretallets innfalls vinkel førte til en annen konklusjon. Utvalget ble splittet. Da Stortinget sommeren 1998 vedtok å gi jødene i Norge 450 millioner kroner i erstatning, var det mindre tallets innstilling som ble lagt til grunn. I ettertid utgjør Skarpnesutvalget et viktig vendepunkt i den norske etterkrigshistorien. Nå fortelles for første gang denne dramatiske historien innen fra. «Hvor ble det av alt sammen» er en oppsiktsvekkende beretning om politisk spill og dragkamp, om fordommer og motvilje både i byråkratiet og fag miljøene - og om et lite mindretall som klarte å snu en tung, prestisje ladet prosess. Samtidig er det en personlig historie om den jødiske minoritetens erfaringer

Tilgjengelighet

Loading...

Bøker av samme forfatter

Lignende emne/genre

738c2250-b346-4a96-8f1e-0580e7778e84
ce3cd984-ffbc-48dd-8c1b-186f81e5b15e
Forfatter: Harmel, Kristin
4ece230a-a5c1-4cdb-aadb-0a94da11aa8a
Forfatter: Csango, Monica
71a38d83-eb7d-496d-b9b8-774031187c9d
Forfatter: Klausen, Kristian
6d8b717c-7de4-4db0-8e79-602925044b87
Forfatter: Ewo, Jon
ffc2369a-4ec1-478e-9a2c-93dfc92f61ac
Forfatter: Jacobsen, Alf R.
0d0623be-d229-4aef-b19f-7b71a9e9f2dc
Forfatter: Veum, Eirik
eb32bfbc-edbe-4df5-94d8-2f6a5e1edbfd
7e0da75f-e2c4-49df-9ed1-9cf3d98ca5af
Forfatter: Jonassen, Mari
6af8b775-1201-4a74-85d6-ba5948b88932
Forfatter: Correa, Armando Lucas
a5341655-3621-40d3-aae8-7237977964be
Forfatter: Foenkinos, David
a40a35aa-af59-4800-bf72-9edfdee427fe
Forfatter: Batthyany, Sacha
51a6c109-637a-4c12-9d4b-74ae0ab4d820
526800d9-47f0-40dd-82e7-e8107e6a0b9d
1de4dca4-e00b-4153-97be-e8dabd106325
4d7d7a15-a19f-4b96-a480-d5569d532119
Forfatter: Smith, Wilbur
168a8b5f-775b-428d-b23f-6e7ef0fe0ec0
Forfatter: Hilsenrath, Edgar
da3102a9-1ff8-44b5-9c5f-1ec6e6c8416f
Forfatter: Sánchez Vegara, Ma Isabel
6eb1163e-5b10-4de1-942b-a260951e5a86
Forfatter: Richman, Alyson
7709b3a7-12cd-4b3c-8651-00157239d380

Søk

Språkvelger