Utlånsregler

Utlånsreglement ved folkebiblioteket i Skaun:

  1. Alle over 6 år kan få utstedt lånekort. Lånere mellom 6 og 14 år må ha underskrift fra foresatte. Legitimasjon må forevises ved utskriving av lånekort.
  2. Lånekortet er personlig og må alltid medbringes når man skal låne bøker eller annet materiale. Adresseendring må alltid meldes til biblioteket.
  3. Tap eller tyveri av lånekort må straks meldes til biblioteket. Dersom melding ikke gis, eller først gis etter unødig opphold, gjøres eieren av lånekortet ansvarlig for tap biblioteket påføres ved at andre misbruker kortet. Ved tap utstedes nytt lånekort mot gebyr.
  4. Man kan låne så mange bøker man ønsker, men biblioteket har rett til å gjøre unntak fra denne regel, også når det gjelder annet materiale. Lån fra biblioteket er gratis for brukeren.
  5. Lånetid er som hovedregel 4 uker, men for spesielle samlinger kan biblioteket sette andre lånefrister. Et lån kan fornyes to ganger dersom materialet ikke er reservert for andre. Det betales gebyr etter vedtatte satser for hver purring av materiale som ikke er levert ved utlånsfristens utløp
  6. Man er ansvarlig for det man låner. Tap og skader må erstattes etter vedtatte satser. Ansvaret gjelder tilsvarende for foresatte etter underskrift som nevnt i punkt 1.
  7. Det er anledning til å få reservert bøker og annet materiale som er utlånt, men biblioteket kan gjøre unntak fra denne regel. Dersom biblioteket ikke har det materialet brukeren trenger, skal biblioteket forsøke å skaffe det fra et annet bibliotek. For slike lån gjelder vedkommende biblioteks regler.
    Brudd på reglementets bestemmelser kan medføre tap av lånerett

Skjema for utlån finner du her.

Translate »